Cel studiów

Celem studiów jest rozwijanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych w rozpoznawaniu i prawidłowym diagnozowaniu zaburzeń zachowania. Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki uzależnień. Studia pozwalają na zdobywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych. Słuchacz pozna metody, techniki i formy prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

Ramowy program studiów

W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy socjoterapii
 • Psychologia młodzieży
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Sytuacja prawna młodzieży niedostosowanej społecznie
 • Mechanizmy uzależnień
 • Psychologia małych grup
 • Psychopatologia i psychoterapia rodziny
 • Współczesne kierunki psychoterapii
 • Interwencja kryzysowa
 • Planowanie pracy socjoterapeutycznej
 • Trening interpersonalny
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Warsztaty socjoterapeutyczne
 • Warsztat kontaktu z rodziną
 • Komunikacja interpersonalna i sztuka negocjowania
 • Organizacja czasu wolnego młodzieży
 • Profilaktyka niepowodzeń szkolnych
 • Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej
 • Praktyki socjoterapeutyczne

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie mógł podjąć zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach pomocy społecznej, organizacjach i instytucjach pozarządowych zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą, przeciwdziałających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz na rzecz integracji społecznej.

Kwalifikacje

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz dysfunkcjami utrudniającymi im funkcjonowanie społeczne.

Nasi partnerzy

 

 

Licznik odsłon

DzisiajDzisiaj35
WszystkieWszystkie74818
44.192.70.216