Specjalność:

Doradztwo zawodowe

Poziom kształcenia: studia podyplomowe

Forma studiów: niestacjonarne

Czas trwania: 3 semestry

 

 

Organizacja:

Organizatorem studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe jest EDU STAR Wielokierunkowe Studium Pedagogiczne w Łodzi. Partnerem merytorycznym programu jest Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Cel:

Celem studiów podyplomowych, jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego pracującego zarówno w placówkach oświatowych, jak i w instytucjach rynku pracy. Studia pokazują zadania doradcy zawodowego z perspektywy szeroko rozumianych zadań systemu edukacji i uwzględniają specyfikę pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi we współczesnej gospodarce. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku

Uczestnicy:

Adresatami studiów są osoby posiadające wyższe wykształcenie, które chcą uzupełnić lub wzbogacić swoją wiedzę z zakresu problematyki poradnictwa i doradztwa zawodowego. Absolwenci studiów będą przygotowani do pracy w szkołach, studenckich biurach karier, w urzędach pracy, centralach informacji zawodowej, młodzieżowych centrach kariery. Uzyskaną wiedzę będą mogli wykorzystać na stanowiskach menedżerów działów personalnych, specjalistów ds. szkoleń zawodowych, trenerów.

Tryb nauki i czas trwania:

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program obejmuje 350 godzin dydaktycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów.

Warunki przyjęcia:

1.Wypełniony wniosek rekrutacyjny; (zgłoszenie na nr tel. 601 458 287) 2.Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ( licencjackich,inżynierskich,magisterskich); 3.Trzy zdjęcia legitymacyjne; 4.Ksero dowodu osobistego;

 

Warunki ukończenia:

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazywanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Wniesienie wymaganej opłaty za studia (2.660,00 PLN III semestry)

Absolwenci otrzymują:

1.Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie; 2.Ocena na świadectwie to średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

Nasi partnerzy

 

 

Licznik odsłon

DzisiajDzisiaj41
WszystkieWszystkie74824
44.192.70.216