Specjalność:

Mediacje i negocjacje jako nowoczesne narzędzie komunikacji społecznej

Poziom kształcenia: studia podyplomowe

Forma studiów: niestacjonarne

Czas trwania studiów: 2  semestry

Łączna liczba godzin z praktykami: 190 godz.

Cel studiów

Przygotowanie do podjęcia roli negocjatora i mediatora  posiadając wiedzę i praktyczne umiejętności wykorzystania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów w komunikacji społecznej.

Absolwenci zyskują prawo do ubiegania się o wpis na listę mediatorów sądowych i udział w stażu prowadzonym dla mediatorów przez Ośrodek Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej przy Polskim Towarzystwie Suicydologicznym.

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, psychologii i socjologii konfliktu, mediacji i negocjacji. Jest alternatywą dla szkoleń i kursów nadając certyfikowane uprawnienia.  Zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów do przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Słuchacze studiów zdobędą  niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, budowania pozytywnego wizerunku i podstaw retoryki. W programie położony jest nacisk na praktykę mediacje i negocjacje jako nowoczesne narzędzie komunikacji społecznej, które minimalizuje wystąpienie konfliktu. Zdobytą wiedzę i umiejętności słuchacze będą mogli wykorzystać w działalności społecznej i biznesowej, w sądach, zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz  działalności związkowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i socjologii odnoście rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów w odniesieniu do obowiązującego prawa, a także  metod i technik mediacji i negocjacji . Uzyskuje  umiejętności praktyczne w obszarze prowadzenia sesji mediacyjnych z udziałem stron, wspierając je w pracy nad rozwiązaniem konfliktu. Potrafi również dokonać analizy i diagnozy konfliktu oraz autoanalizy własnych działań.

Wykaz podstawowych przedmiotów

Podstawy prawne, organizacyjne i etyczne mediacji  i negocjacji

Prawne aspekty pracy mediatora

Organizacja pracy mediatora

Etyka  w zawodzie mediatora

Dokumentacja pracy mediatora i negocjatora (konstruowanie umów i ugody)

Zasady i struktura postępowania mediacyjnego

Wprowadzenie do mediacji i negocjacji

Standardy, etapy i techniki mediacji i negocjacji

Przebieg postępowania mediacyjnego

Mediacje karne i mediacje w sprawach nieletnich

Mediacje rówieśnicze i szkolne

Mediacje rodzinne

Psychologiczne mechanizmy konfliktów

Psychospołeczne mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktu

Psychologia komunikacji społecznej

Komunikacja bez przemocy i agresji

 

Trening prowadzenia mediacji i negocjacji – zajęcia warsztatowe

Warsztat komunikacji interpersonalnej

Warsztat umiejętności mediacyjnych

Trening Zastępowania Agresji

Warsztat mediacji i negocjacji w sytuacjach kryzysowych

Warsztaty radzenia sobie z oporem w mediacjach

Praktyki:

30 godzin – asystent mediatora

Krótka charakterystyka kadry:

Wykładowcy to praktycy zawodu – prawnicy, psychologowie i profesjonalni mediatorzy, doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, specjaliści posiadający certyfikaty w zakresie mediacji i negocjacji oraz prowadzenia interwencji kryzysowej.

Nasi partnerzy

 

 

Licznik odsłon

DzisiajDzisiaj35
WszystkieWszystkie74818
44.192.70.216