Specjalność:

Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Poziom kształcenia: studia podyplomowe

Forma studiów: niestacjonarne

Czas trwania: 2 semestry

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

1. Wymagania wstępne

Warunkiem podjęcia studiów podyplomowych – specjalność: Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich. Studia adresowane są do osób zainteresowanych podwyższeniem lub zdobyciem kwalifikacji związanych z organizowaniem i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz świadczeniem usług poradniczych wobec dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz innych osób dorosłych. Adresowane są do nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, pracowników socjalnych, pracowników sektora pomocy społecznej.

Podbudowa programowa

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia podyplomowe specjalność Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna musi posiadać kwalifikacje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych.

2. Ogólne cele kształcenia

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez absolwentów wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej , o której mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli różnych szkół i placówek oświatowych jak też innych instytucji świadczących pomoc na rzecz dziecka i rodziny . Studia wyposażają w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w procesie organizowania i realizowania poradnictwa i różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

3. Koncepcja kształcenia

Słuchacze studiów uzyskają wiedzą teoretyczną i praktyczną niezbędną do sprawnego i twórczego organizowania pomocy i poradnictwa z uwzględnieniem aktualnych trendów, metod pracy adekwatnych do rozpoznanych potrzeb odbiorców pomocy. Słuchacze uzyskają umiejętności w zakresie prowadzenia procesu pomocowego, działań poradniczych uwzględniających różnorodne potrzeby podopiecznych oraz zdobędą kompetencje pomocowe.

 

 

4. Plan kariery zawodowej

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do organizowania i realizowania działań poradniczych i pomocowych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych, w tym do poradni psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznej (publicznej i niepublicznej) oraz ośrodków udzielania pomocy i poradnictwa w resorcie pomocy społecznej czy organizacjach i stowarzyszeniach ukierunkowanych na pomoc i poradnictwo dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym.

Nasi partnerzy

 

 

Licznik odsłon

DzisiajDzisiaj41
WszystkieWszystkie74824
44.192.70.216